Toiminta

Toiminta-ajatus, arvot ja visio

Päiväkodissamme jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi omana itsenään. Lapselle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan, vahvuuksiaan ja esteettistä ajatteluaan. Tuemme toimintamalleja, jotka tukevat lapsen kasvua ihmisyyteen, tasa- arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Tavoitteenamme on lapsen ja hänen perheensä hyvinvointi; perustarpeista huolehtiminen, oppimisen ja onnistumisen ilon kokeminen yhdessä sekä pysyvät ihmissuhteet.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat:

  • Yhteisöllisyys ja kodinomaisuus
  • Turvallisuus
  • Osallisuus 
  • Perhekeskeisyys ja avoimuus
  • Leikillisyys

Teemme yhdessä lahelalaisten perheiden kanssa, heidän tukenaan, arvokasta ja haasteellista työtä kasvattaen, opettaen ja hoitaen näitä pieniä ihmisiä. Hoidamme sisarukset samassa ryhmässä, kodinomaisuutta ja perheen toiveita arvostaen.

Kodinomaisuus näkyy konkreettisesti kodin elementteinä: kukat, matot, sohvat, jne. Mutta päiväkoti on myös lähellä lasten omaa kotia; kaveripiiri on tuttua, samoin kavereiden perheet.

Tunnelma on avoin, turvallinen ja innostunut! Henkilökunta omalla motivaatiollaan ja ammattitaidollaan luo ilmapiirin, jossa jokaisen on hyvä ja helppo tulla kuuluksi ja ymmärretyksi – pidetyksi. Kannustamalla ja tukemalla vahvistamme lapsen itsetuntoa. Toimimme avoimesti asioista jutellen perheiden kanssa.

Tuemme osallisuutta toimimalla pienryhmissä. Pienryhmällä on nimetty oma vastuukasvattaja, joka tekee yhteistyötä muiden ryhmän kasvattajien, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset tavoitteet ja tarpeet suunnitelmallisesti laatimalla jokaiselle lapselle lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (Lapsen Vasu).

Joka päivä ja hetki- nyt ja huomenna -toimimme niin, että lapsella on edellytykset olla aktiivinen toimija ja hän kasvaa ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja ympäristöstään. Tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. 

 

Lapsi ja oppimiskäsitys

Oppiminen alkaa syntymähetkellä ja jatkuu koko elämän!

Lapsi on aktiivinen toimija. Lapsi on utelias ja hänellä on halu oppia uusia asioita, tietoja ja taitoja. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. Täällä päiväkodissa meidän aikuisten tehtävänä on tukea tätä lapsen mielenkiintoa järjestämällä oppimiselle avoin ympäristö ja ilmapiiri.

Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista. Lapsi saa oppimiseen tukea vertaisryhmässä aikuisen tuella ja ohjauksella.  Aikuisten ja lasten yhteistyön tulee olla turvallista ja toisiaan kunnioittavaa. Tuloksissa tulee näkyä lasten omat ongelmanratkaisut, lasten ajattelun taidot ja kätten jäljet.

Kannustamalla ja tukemalla vahvistamme lapsen itsetuntoa. Lapsen sallitaan yrittää ja myös epäonnistua. Yritys ja erehdys ohjaavat lasta miettimään valintoja ja keksimään yhä uusia ja uusia ratkaisuyrityksiä!

Leikki ja leikillisyys monipuolisessa toiminnassa tukevat lapsen oppimista. Leikki motivoi ja tuottaa lapselle iloa edistäen taitojen ja tietojen oppimista. 

Laaja-alainen osaaminen

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa laaja- alaiselle oppimiselle. Laaja- alaisen osaamisen tavoitteet otetaan huomioon toimintakultuurissamme  ja oppimisympäristön kehittämisessä sekä kasvatuksessa, opetuksessa ja hoidossa. 

Laaja-alaisen osaamisen osa- alueita ovat

  • Ajattelu ja oppiminen
  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen

Yhteystietomme

Lahelanniityn päiväkoti/Vekara Vartti Oy

Tasaniityntie 1, 04330 Tuusula

Koivukumpu 045-120 7002

Tuulenpesä 045-120 7001

Hoitopaikkatiedustelut

Vekara Vartti Oy

Yrittäjä Samuli Kauhanen

vekaravartti@gmail.com

0400-425050

Sähköposti

Vekara Vartti Oy

 

Lahelanniityn päiväkoti

lahelanniitynpk@gmail.com

www.lahelanniitynpaivakoti.fi

Löydät meidät myös Facebookista: Lahelanniityn päiväkoti

 

 

Lahelanniityn  Päiväkoti © 2018